Varför ska vi äta svenskt kött?

Hej matvänner,

Jag har varit inne på det förut, men det är värt att nämnas igen, om du ska äta gris, ät svensk gris, annars låt bli! Jag hade själv lite otur när jag tänkte för en tid sedan och köpte danska fläsksvålar. De är naturligtvis gjorda på danska grisar, jag ska inte göra om det, jag lovar. Varför ska man köpa fläsk från svenska grisar?

Ett exempel är detta: Danska suggor avlas för att föda så många kultingar som möjligt. “Det mest skonsamma sättet att slå ihjäl spädgrisar är att ta dem i bakbenen och slå dem i golvet” säger Hans Aarestrup, direktör för Danske Svineproducenter.

http://www.svt.se/nyheter/varlden/underviktiga-spadgrisar-slas-ihjal-mot-betonggolv

Bildresultat för gris bild gratis

ICA hade en artikel om varför den svenska julskinkan är dyrare än den danska:

Mervärde 1: ”Sverige har ett av världens bästa djurskydd”

Svenska grisar ska enligt lag kunna utföra sina naturliga beteenden. Därför har svenska grisar knorr på svansen och mer plats att röra sig på än vad som krävs i EU. De har också strö, såsom halm att böka i och suggorna får röra sig fritt hela året. Detta innebär merarbete för den svenska bonden och dyrare stallbyggnader.

Källa: Mat på lika villkor, LRF


Mervärde 2: ”Svensk skinka är fri från salmonella”

I Sverige har vi nolltolerans mot salmonella. Prov tas regelbundet. Skulle salmonella påträffas får djuren inte skickas till slakt och gården måste saneras. Detta är unikt inom EU. När den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet undersökte förekomsten av salmonella, fann man smitta på i snitt var tredje grisgård i EU. I Sverige och Finland hittades ingen salmonella.

Källa: EFSA, European Food Safety Authority, Journal 2011;9(7): 2329


Mervärde 3: ”Svenska grisar får minst antibiotika i hela EU”

Istället för att förbättra miljön så att grisarna håller sig friska ger man i många länder mycket antibiotika till djuren. Det ökar antalet multiresistenta bakterier. Svenska bönder har sedan länge förbättrat djurmiljön vilket lett till friskare grisar. Därmed blir behovet av antibiotika radikalt mycket lägre. Djuren i EU får i genomsnitt drygt tio gånger mer antibiotika än de svenska.

Källor: Det Europeiska Läkemedelsverket, Fourth ESVAC Report, Sales of Veterinary antibiotic agents in 26 EU/EEA-countries in 2012, EMA/333921/2014, 15 oktober 2014 


Mervärde 4: ”Svenska grisar har knorrarna kvar”

När grisar stressas – av trångboddhet eller en karg miljö – ökar risken för att grisarna börjar bita på varandras svansar. Resultatet blir svårläkta, inflammerade sår. Istället för att förbättra grisarnas miljö amputeras svansarna i förebyggande syfte i många europeiska länder. I Sverige har grisarna sina knorrar kvar.

Källa: Bo Algers, veterinär och professor i husdjurshygien, SLU


Mervärde 5: ”Svenska grisar håller landskapet öppet”

Svenska grisar äter spannmål odlad av svenska bönder. De bidrar därmed till att hålla det svenska landskapet öppet. Bara 7 procent av den svenska landytan är jordbruksmark och andelen krymper. Motsvarande siffra i EU är omkring 40 procent. Genom att välja svenskt griskött bidrar du indirekt till att hålla det svenska landskapet öppet.

Källa: EUROSTAT och Jordbruksstatistisk Årsbok


Mervärde 6: ”Svenska grisar ger jobb i Sverige”

Att välja svenskt griskött framför importerat ger jobb i Sverige och dessutom på landsbygden där jobb ofta är en bristvara. Förutom bonden på gården där grisarna föds upp skapas arbeten bland annat på slakteriet, i charkindustrin och transportsektorn.

Källa: Jordbruksverket

 

2 reaktioner på ”Varför ska vi äta svenskt kött?

  1. lottamat skriver:

    Hej,
    Jag håller med om att mycket kan göras även för svensk djurhållning. När det gäller mat så får man ofta göra det minst dåliga, och var och en måste avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på bra, etisk och hälsosam mat. Eftersom vi har strängare djurhållningsregler i Sverige så har grisarna det i alla fall bättre i Sverige än i Danmark. Jag väljer ekologiskt kött så ofta jag kan.

Kommentarer är stängda.