Internationella kvinnodagen

FlickaJag är bloggare för Unicef, ”bloggare för varenda unge”, och idag tänker jag på alla flickor i världen som fortfarande saknar rundläggande mänskliga rättigheter.

Diskriminering av flickor
I flera delar av världen anses flickor mindre värda
Många flickor i världen, framför allt i låginkomstländer, går ett svårt liv till mötes. Redan innan de föds är flickorna ofta diskriminerade och orättvisorna fortsätter sedan för många genom hela livet. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort.

Läs mer om diskriminering av flickor, och hur du kan hjälpa till, på Unicefs hemsida

Bli världsförälder här.